+359 899 777 666        +359 899 555 888        project@tophouse.bg

Направете запитване

Поради засиления интерес от ваша страна и зачестилите запитвания, ние от Топ Хаус
България преценихме, че индивидуалният подход към вас отговаря повече на нашата политика

сглобяеми къщи

американски къщи

дървени къщи

контейнери

фургони

контейнер

фургон

складови фургони контейнери

модулни контейнери

жилищни фургони контейнери

фургони контейнери за живеене

офис фургони контейнери

гаражни контейнери

технологични фургони контейнери

будки

кабини

павилиони

метални модулни конструкции.


Сглобяеми къщи от метални модулни конструкции - сглобяеми къщи по метода Light-Gauge Steel System - Топ Хаус ООД е първата фирма на пазара у нас, предлагаща американски сглобяеми къщи за живеене.


Сглобяемите къщи са тип сгради, за чието построяване се използват предварително изработени модули, които се сглобяват на мястото на строежа. На значително по ниски цени от цена за монолитно строителство.


Характеристика Сглобяеми къщи


Сглобяемите къщи се изграждат по технология за сухо строителство. В различните страни в зависимост от географските, климатичните особености (включително особеностите на релефа) и целевото им предназначение са възприети различни конструктивни подходи:


 • конструкция със сглобяеми конструктивни термопанели /американска сглобяема къща/
 • скелетно-гредови сглобяеми конструкции /американска сглобяема къща /
 • панелно-модулни сглобяеми конструкции /австрийски,немски сглобяеми къщи/
 • сглобяеми конструкции с дървени трупи /руско-финландски сглобяеми къщи /


По технологията за сухо строителство се изграждат леки сезонни постройки, производствени сгради и търговски обекти до ниско енергийни сглобяеми къщи и високо-технологични пасивни къщи. Ниско-енергийните сглобяеми къщи и пасивните къщи са устойчиви конструкции и не могат да бъдат демонтирани и премествани.

Материалите, които се използват за изграждането на сглобяеми сгради и къщи, зависят от целевото им предназначение и възприетата технология, като най-често използваният материал е дървото. Ето защо другите имена, с които се срещат са "дървени къщи" и "дървени сглобяеми къщи". Среща се и названието сглобяеми къщи "Лего".


Предимства на сглобяемите къщи


Предимствата на сглобяемото строителство са изявени най вече при жилищните сглобяеми къщи или сгради - едноетажни или двуетажни сглобяеми къщи:


 • строителството на сглобяема къща е на много ниски цени , цена която е сравнително по ниска от цена за монолитно строителство;
 • при строителство на сглобяема къща няма ограничения за предпочитаният архитектурен стил;
 • типа сглобяема къща е с отлична топло и шумоизолация - ниски разходи за текущи консумативи;
 • сглобяемата къща се отличава с лекота и здравина конструкцията - приложима за различни терени;
 • по-добра земетръсна устойчивост на конструкцията и безопасност;
 • краткото време за изграждане на сглобяема къща е огромно предимство;
 • естествени материали - уютна среда и комфорт;
 • строителството на сглобяема къща е със значително по-нисък инвестиционен риск спрямо цените на монолитното строителство;

Финансово изгодни ниски цени - ниско-енергийните сглобяеми къщи осигуряват качество на живот, което при монолитното жилище се постига със значително повече средства.


Разрешителни за сглобяеми къщи


Сглобяемите къщи се съпътстват от всички необходими проекти, сертификати и документи за издаване на разрешение за строеж и узаконяване на сградата. Обърнете внимание че такова разрешение за строеж на сглобяеми къщи е необходимо от местната управа и проверявайте правомощията на производителя на сглобяемите къщи.


сглобяема къща

сглобяеми къщи

модулна сглобяема къща

модулни сглобяеми къщи

цени сглобяеми къщи

цена сглобяема къща