+359 899 777 666        +359 899 555 888        project@tophouse.bg

Направете запитване

Поради засиления интерес от ваша страна и зачестилите запитвания, ние от Топ Хаус
България преценихме, че индивидуалният подход към вас отговаря повече на нашата политика

сглобяеми къщи

американски къщи

дървени къщи

контейнери

фургони

контейнер

фургон

складови фургони контейнери

модулни контейнери

жилищни фургони контейнери

фургони контейнери за живеене

офис фургони контейнери

гаражни контейнери

технологични фургони контейнери

будки

кабини

павилиони

метални модулни конструкции.


Американски къщи от метални модулни конструкции - американски къщи по метода Light-Gauge Steel System - Топ Хаус ООД е първата фирма на пазара у нас, предлагаща сглобяеми американски къщи за живеене.


Американските къщи са тип сгради, за чието построяване се използват предварително изработени модули, които се сглобяват на мястото на строежа.На значително по ниски цени от цена за монолитно строителство.


Характеристика американски къщи


Изграждането на американски къщи е по технология за сухо строителство.В различните страни в зависимост от географските, климатичните особености (включително особеностите на релефа) и целевото им предназначение са възприети различни конструктивни подходи:


 • конструкция със сглобяеми конструктивни термопанели /американска сглобяема къща/
 • скелетно-гредови сглобяеми конструкции /американска сглобяема къща /
 • панелно-модулни сглобяеми конструкции /австрийски,немски сглобяеми къщи/
 • сглобяеми конструкции с дървени трупи /руско-финландски сглобяеми къщи /


По технологията за сухо строителство се изграждат от леки сезонни постройки, производствени сгради и търговски обекти до ниско енергийни сглобяеми американски къщи и високо-технологични пасивни къщи. Ниско-енергийните сглобяеми американски къщи и пасивните къщи са устойчиви конструкции и не могат да бъдат демонтирани и премествани.

Материалите, които се използват за изграждането на сглобяеми сгради и американски къщи, зависят от целевото им предназначение и възприетата технология, като най-често използваният е дърво. Ето защо другите имена, с които се срещат са "дървени къщи" и "дървени сглобяеми къщи". Среща се и названието сглобяеми къщи "Лего".


Предимства на американските къщи


Предимствата на сглобяемото строителство са изявени най вече при жилищните сглобяеми сгради тип американски къщи - едноетажни или двуетажни американски къщи:


 • строителството на американска къща е на много ниски цени , цена която е сравнително по ниска от цена за монолитно строителство;
 • при строителство на американска къща няма ограничения за предпочитаният архитектурен стил ;
 • типа американска къща е с отлична топло и шумоизолация - ниски разходи за текущи консумативи;
 • американската къща се отличава с лекота и здравина на конструкцията - приложима за различни терени;
 • по-добра земетръсоустойчивост на конструкцията и безопасност;
 • кратко време за изграждане на американска къща;
 • естествени материали - уютна среда и комфорт;
 • строителство тип американската къща е с значително по-нисък инвестиционен риск спрямо цени на строителството с монолитни постройки;

Финансово изгодни ниски цени - ниско-енергийните американски къщи осигуряват качество на живот, което при монолитното жилище се постига със значително повече средства.


Разрешителни за американски къщи


Американските къщи се съпътстват от всички необходими проекти, сертификати и документи за издаване на разрешение за строеж и узаконяване на сградата. Обърнете внимание че такова разрешение за строеж на американски къщи е необходимо от местната управа и проверявайте правомощията на производителя на американските къщи.


американски къщи

американска къща

американска сглобяема къща

американски сглобяеми къщи

цена американска къща

цени американски къщи